Behandling av personuppgifter

I nedanstående länkar finns redogörelse för hur RevisorsCentrum AB hanterar personuppgifter:

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag

 

RevisorsCentrum ABs anlitade underbiträden

Enligt de personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med RevisorsCentrum AB, där RevisorsCentrum AB är personuppgiftsbiträde, ska en förteckning över anlitade underbiträden finnas tillgänglig på hemsidan. RevisorsCentrum AB anlitar följande underbiträden:

Telefackhandeln i Skövde AB
IT-Stöd Skaraborg AB
SBL Data AB