Om oss

Vi är en medelstor revisions- och redovisningsbyrå med bred erfarenhet från många branscher. Hos oss arbetar fyra auktoriserade revisorer och sex auktoriserade redovisningskonsulter. Totalt är vi tjugoen medarbetare.

Det hela började då byråns grundare arbetade tillsammans på SpaRev, Sparbankernas Revisionsbyrå under 1980-talet. SpaRev köptes sedermera av KPMG Bohlins år 1990. Revisorerna Birgitta Larsson, Lage Rubenson, Johnny Ljungberg och Jan-Olof Oscarsson bröt sig ur organisationen och startade RevisorsCentrum Larsson & Co AB i början av 1992 tillsammans med fyra anställda.

Under 1997 bytte byrån namn till RevisorsCentrum i Skövde AB.

Sedan 2012 har vi vårt kontor på Skolgatan 22.

I dag ägs byrån av Anders Karlsson, Staffan Jansson, Sofia Gustafsson och Martin Johansson.

Liksom hela vår bransch har vi utvecklats mot ett mer digitaliserat arbetssätt. Vi kan därför erbjuda redovisning och löneadministration i en digitaliserad miljö genom webbaserade program såsom Fortnox och Visma e-ekonomi. Vi erbjuder även digital hantering av leverantörsfakturor genom Billbox. För digital signering av dokument använder vi Penneo.

För er som vill arbeta med bokföringen på traditionellt vis med pappersverifikationer tillhandahåller vi hjälp med bokföring i Visma Administration på egen server.

Vår målsättning är att ge våra kunder god personlig service och en produkt med hög kvalitet till ett rimligt pris. Vi vill att våra kunder ska erhålla ett mervärde genom att anlita oss. Detta mervärde utgörs av tillgång till vår erfarenhet och kompetens men också av en god kvalité på våra produkter. Ett kundföretag som anlitar oss får exempelvis tillgång till bättre beslutsunderlag, en korrekt hantering av skatter och avgifter samt mindre administrativt arbete. En revision innebär en kvalitetssäkring av årsredovisningen och redovisningen. Vidare ger korrekt och genomarbetad ekonomisk information en god grund för bra relationer till kreditgivare, kunder och leverantörer. Vi arbetar med hög integritet och våra medarbetare har givetvis tystnadsplikt. Vi är en relativt liten byrå men våra medarbetare är välutbildade och vi uppdaterar löpande våra kunskaper genom omfattande vidareutbildning