Sofia Gustafsson

Sofia Gustafsson

Auktoriserad redovisningskonsult, delägare,
kontorschef
0500-44 66 96
Anders Karlsson

Anders Karlsson

Auktoriserad revisor, delägare
0500-44 66 97
Staffan Jansson

Staffan Jansson

Auktoriserad revisor, delägare
0500-44 66 93
Martin Johansson

Martin Johansson

Auktoriserad revisor, delägare
0500-78 90 53
Marie Blent

Marie Blent

Auktoriserad redovisningskonsult,
revisorsassistent
0500-44 66 92
Susanne Hasselblad

Susanne Hasselblad

Auktoriserad redovisningskonsult, revisorsassistent
0500-44 66 99
Marie Claeson

Marie Claeson

Redovisningskonsult, reception
0500-48 20 60
Anna Rubensson

Anna Rubensson

Auktoriserad redovisningskonsult,
revisorsassistent
0500-44 66 94
Louise Ekström

Louise Ekström

Auktoriserad revisor
0500-78 90 59
Andreas Jangenfeldt

Andreas Jangenfeldt

Revisorsassistent
0500-44 66 98
Susanne Magnusson

Susanne Magnusson

Redovisningskonsult, löner
0500-78 90 50
Marie Tapper

Marie Tapper

Auktoriserad redovisningskonsult
0500-44 66 95
Birgitta Karlsson

Birgitta Karlsson

Auktoriserad redovisningskonsult
0500-78 90 51
Melker Axelsson

Melker Axelsson

Revisorsassistent
0500-78 04 03
Caroline Spångsjö

Caroline Spångsjö

Redovisningskonsult
0500-78 90 57
Elena Krona

Elena Krona

Revisorsassistent, redovisningskonsult
0500-78 90 54
Jonas Samuelsson

Jonas Samuelsson

Revisorsassistent
0500-78 04 02
Mimmi Larsson

Mimmi Larsson

Revisorsassistent, redovisningskonsult
0500-78 90 52
Katrin Nydag

Katrin Nydag

Revisorsassistent, redovisningskonsult
0500-78 90 55
Matilda Karlsson

Matilda Karlsson

Revisorsassistent, redovisningskonsult
0500-78 90 58
Eva Wolmar

Eva Wolmar

Redovisningskonsult, löner
0500-78 04 01