Sofia Gustafsson

Sofia Gustafsson

Auktoriserad redovisningskonsult, delägare,
kontorschef
0500-44 66 96
0708-38 33 73
Anders Karlsson

Anders Karlsson

Auktoriserad revisor, delägare
0500-44 66 97
0705-48 20 50
Staffan Jansson

Staffan Jansson

Auktoriserad revisor, delägare
0500-44 66 93
0706-18 33 84
Martin Johansson

Martin Johansson

Auktoriserad revisor, delägare
0500-78 90 53
0702-35 39 67
Marie Blent

Marie Blent

Auktoriserad redovisningskonsult,
revisorsassistent
0500-44 66 92
0733-84 02 58
Susanne Hasselblad

Susanne Hasselblad

Auktoriserad redovisningskonsult, revisorsassistent
0500-44 66 99
0705-13 55 23
Marie Claeson

Marie Claeson

Redovisningskonsult, reception
0500-48 20 60
Anna Rubensson

Anna Rubensson

Auktoriserad redovisningskonsult,
revisorsassistent
0500-44 66 94
0709-24 14 51
Louise Ekström

Louise Ekström

Auktoriserad revisor
0500-78 90 59
0763-11 86 33
Andreas Jangenfeldt

Andreas Jangenfeldt

Revisorsassistent
0500-44 66 98
0768-71 51 61
Susanne Magnusson

Susanne Magnusson

Redovisningskonsult, löner
0500-78 90 50
Marie Tapper

Marie Tapper

Auktoriserad redovisningskonsult
0500-44 66 95
0721-42 62 44
Birgitta Karlsson

Birgitta Karlsson

Auktoriserad redovisningskonsult
0500-78 90 51
0705-30 55 06
Melker Axelsson

Melker Axelsson

Revisorsassistent
0500-48 20 60
Caroline Spångsjö

Caroline Spångsjö

Redovisningskonsult
0500-78 90 57
Elena Krona

Elena Krona

Revisorsassistent, redovisningskonsult
0500-78 90 54
Jonas Samuelsson

Jonas Samuelsson

Revisorsassistent
0500-48 20 60
Mimmi Larsson

Mimmi Larsson

Revisorsassistent, redovisningskonsult
0500-78 90 52
Katrin Nydag

Katrin Nydag

Revisorsassistent, redovisningskonsult
0500-78 90 55
Matilda Karlsson

Matilda Karlsson

Revisorsassistent, redovisningskonsult
0500-78 90 58
0729-95 24 73
Eva Wolmar

Eva Wolmar

Redovisningskonsult, löner
0500-78 04 01