Totallösning

Har du som företagare svårt att få tiden att räcka till? Hopar sig det administrativa arbetet och hamnar på hög? Låt då oss ta hand om din bokföring, betalningsförslag, löner, bokslut m.m. och du kan ägna dig åt det du är bra på.

En av våra mer uppskattade tjänster är den där du som företagare har möjlighet att låta oss ta hand om alla eller utvalda delar i företagets administration, såsom löpande bokföring, upprättande av betalningsförslag, fakturering, löneadministration, skattedeklarationer, budgetarbete, periodbokslut, årsbokslut, årsredovisning m.m.

Hör av er till oss så går vi tillsammans igenom ert företags behov och skräddarsyr en lösning som passar er. Givetvis följer vi svensk standard för redovisningstjänster, Reko, vilket borgar för kvalitet.

Kontakta oss om du vill veta mer

OBS!! ändra denna mailadress till revisorcentrum vid lansering! nu till CB