Ekonomiska utredningar

Vi utför ekonomiska utredningar efter kundens önskemål. Vi kan exempelvis gå igenom ditt företags bokföringsrutiner och system för att analysera dess ändmålsenlighet och komma med förbättringsförslag.

I samband med en företagskonkurs utses en konkursförvaltare som bl.a. ska upprätta en förvaltarberättelse. Konkursförvaltaren ska bl.a. beskriva hur redovisningen har skötts och om misstanke finns om bokföringsbrott, när bolaget bedöms ha kommit på obestånd, om olovlig vinstutdelning skett, om det skett återvinningsbara transaktioner, om det förelegat skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning m.m.

På uppdrag av konkursförvaltare utför vi regelbundet granskning av konkursföretags bokföring och upprättar en rapport som till stora delar ligger till grund för konkursförvaltarens förvaltarberättelse.

Rådgivning

Efter många års erfarenhet från utredningar för konkursförvaltares räkning har vi stor kunskap om de frågeställningar en företagare ställs inför i samband med att företaget får ekonomiska problem. Vi kan hjälpa er med råd avseende de åtgärder som lagar och regler kräver för att undvika personligt betalningsansvar eller straffansvar. Om vi inte har tillräckliga juridiska kunskaper för era frågeställningar har vi samarbete med flera advokater som vi kan hjälpa er att komma i kontakt med.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ange namn och kontaktuppgifter i formuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan.