Granskningsuppdrag

Revision med särskilt syfte kan avse granskning av en enskild balanspost som varulager eller kundfordringar. Det kan också handla om något annat avgränsat område eller förhållande i företaget.

Revisorn uttalar i sin rapport, som är tillgänglig för företagets intressenter, en tydlig slutsats från den avgränsade revisionen.

Översiktlig granskning

Översiktlig granskning kan vara aktuell för företag som valt bort revision, och där exempelvis kreditgivare och leverantörer önskar en oberoende granskning för att bedöma företagets ställning och betalningsförmåga vid en viss tidpunkt. Tjänsten är, jämfört med revision, en begränsad form av granskning. Begränsningen ligger i att revisorn analyserar redovisningen med hjälp av bland annat nyckeltal och intervjuer med ansvariga personer, istället för att utföra en ingående granskning av bokförda transaktioner och andra underlag. Precis som vid revision med särskilt syfte uttalar revisorn i sin rapport, som är tillgänglig för företagets intressenter, en tydlig slutsats från sin översiktliga granskning.

Granskning enligt särskild överenskommelse

Granskning enligt särskild överenskommelse kan handla om att du ger revisorn i uppdrag att granska löneutbetalningar, affärer med ett visst företag, underlag för en ansökan om bidrag eller något annat. Tjänsten innebär att revisorn och du, och ibland även en tredje part, kommer överens om vad revisorn ska granska och hur detta ska ske. Revisorn rapporterar sina iakttagelser direkt till dig men uttalar ingen sammanfattande slutsats. Här är det upp till dig, ensam eller tillsammans med exempelvis banken, att dra slutsatser utifrån revisorns iakttagelser.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i ditt namn och dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan.