Revision

När en auktoriserad eller godkänd revisor uttalar sig om din verksamhet ökar förtroendet för ditt företag hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra som du är beroende av.

Revisionen stärker också årsredovisningens status som beslutsunderlag och är en kvittens på att det är ordning och reda i ditt företag.

Revision ger trygghet

Aktiebolagslagen ger dig ett stort ansvar, och med ansvar följer alltid risk. Revisionen bidrar till att minska risken och samtidigt öka din trygghet. Revisionen ger dig tillgång till ett kompetent bollplank. I revisionsuppdraget ingår att ge goda råd baserade på de iakttagelser revisorn har gjort i samband med revisionen. Att ha en duktig revisor betyder att du kan koncentrera dig på din affärsverksamhet och vara trygg i dina beslut.

Revision är en årlig hälsokontroll

Det är upp till dig som företagare att avgöra hur du vill skapa förtroende för ditt företag. Behovet av revision ändras inte för att revisionsplikten i dag är avskaffad för de allra minsta aktiebolagen. Bolag med en omsättning < 3 mkr, en balansomslutning < 1,5 mkr och < 3 anställda behöver inte enligt lagen ha revisor (två av villkoren ska vara uppfyllda). Övriga bolag ska enligt aktiebolagslagen ha en revisor.

Driver du en mindre rörelse eller ett lite större företag? Det gör ingen skillnad, för revisionen är en kvalitetssäkring – se den som en årlig hälsokontroll av din verksamhet. Ditt företag får en kvalitetsstämpel från en oberoende person, vilket i sin tur underlättar affärer och kontakter.

Kontakta oss om du vill veta mer om revision

Fyll i ditt namn och dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan.