Controllertjänster

Vill du säkerställa att dina bokföringsrutiner och att din löneadministration fungerar som de ska? Behöver du tillfälligt stärka upp din administrativa avdelning med kompetens och rådgivning?

Vi stöttar i dag ett antal företag som är så stora att de har egen administrativ personal som bl.a. sköter löpande bokföring och löner. De är dock inte tillräckligt stora för att det ska vara motiverat att ha en egen anställd ekonomichef.

Till dessa företag kommer vi ut en gång per månad och upprättar månadsbokslut. I samband därmed går vi igenom månadens siffror och analyserar utvecklingen tillsammans med företagsledarna. Vidare finns vi till hands i samband med budgetarbete och vid förfrågningar från Skatteverket och andra myndigheter. Givetvis upprättar vi årsbokslut, årsredovisning och deklaration för dessa företag. När ni stöter på problem finns vi tillhands för ekonomiska konsultationer. Då vi löpande arbetar med dessa företag lär vi känna branschen och verksamheten väl, vilket borgar för snabb och effektiv service.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Ange namn och kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig så snart vi kan.