Våra tjänster

I vårt breda utbud av tjänster hittar du verktyg som hjälper dig som företagare i det administrativa arbetet. Hos oss arbetar fyra auktoriserade revisorer, fem auktoriserade redovisningskonsulter och ett flertal revisorsassistenter. Vi kan bland annat bistå dig med revision, redovisning, skatterådgivning, deklarationer, bolagsbildning & avveckling, ekonomiska konsultationer m.m.

Revision

Årlig revision av aktiebolag & ekonomiska föreningar t.ex. bostadsrätts­föreningar, stiftelser, ideella föreningar med flera.

Bokslutsuppdrag

Vi upprättar bokslut och i förekommande fall årsredovisning åt aktiebolag, enskilda firmor, ekonomiska föreningar, handelsbolag m.fl.

Totallösning

Låt oss ta hand om din bokföring, betalningsförslag, löner, bokslut m.m. och ägna dig åt det du är bra på.

Ekonomiska utredningar

Är ditt företag i kris? Agera rätt för att undvika personligt betalning­sansvar eller straffansvar. Vi hjälper även konkurs­förvaltare med granskning av konkurs­företags redovisning.

Anders Karlsson
Katrin Nydag
Staffan Jansson
Marie Blent

Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om våra tjänster