Tjänster

I vårt breda utbud av tjänster hittar du verktyg som hjälper dig som företagare i det administrativa arbetet. Vi kan bland annat bistå dig med revision, redovisning, skatterådgivning, deklarationer, bolagsbildning & avveckling, ekonomiska konsultationer m.m.

Detaljer om tjänster

Revision

Vi är ett auktoriserat revisionsföretag med tre auktoriserade revisorer och ett flertal revisorsassistenter som utför lagstadgad revision. Därutöver kan vi utföra särskild granskning utifrån kundens behov. Vi är medlemmar i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Läs mer om revision

Granskningsuppdrag

Våra granskningsuppdrag kan vara en revision med särskilt syfte, exempelvis granskning av en enskild balanspost som varulager eller kundfordringar. Det kan också handla om något annat avgränsat område eller förhållande i företaget.

Läs mer om granskningsuppdrag

Bokslutsuppdrag

Fyra auktoriserade redovisningskonsulter och flera medarbetare upprättar bokslut och i förekommande fall årsredovisning åt aktiebolag, enskilda firmor, ekonomiska föreningar, handelsbolag m.fl.

Läs mer om bokslutsuppdrag

Löpande redovisning

Lämna dina underlag löpande/månadsvis för bokföring och avstämning. Vi upprättar även uppbördsdeklaration (skatt & sociala avgifter) samt momsdeklarationer. Vi kan även erbjuda upplägg med fakturaskanning och e-bokföringssystem genom våra samarbetspartners.

Läs mer om löpande redovisning

Utbildningsverksamhet

Utbildningarna hålls i huvudsak av Anders Karlsson och framförallt inom bostadsrättsområdet. Har du andra idéer om utbildning inom ekonomi hör av dig så får vi diskutera alternativen.

Läs mer om utbildningsverksamhet

Löner

Vi kan hjälpa er med företagets löneadministration. Ni lämnar löneunderlag till oss så sköter vi resten.

Läs mer om löner

Totallösning

Låt oss ta hand om din bokföring, betalningsförslag, löner, bokslut m.m. och ägna dig åt det du är bra på.

Läs mer om totallösning

Ekonomiska utredningar

Vi utför ekonomiska utredningar efter kundens önskemål. Vi utför exempelvis regelbundet konkursutredningar på uppdrag av konkursförvaltare. Vi kan givetvis även bistå företagare med råd och information om hur du ska bete dig om du hamnar i en obeståndssituation eller om den ackumulerade förlusten uppgår till mer än halva det registrerade aktiekapitalet.

Läs mer om ekonomiska utredningar

Controllertjänster

Om ditt företag är så stort att det har egen administration och sköter löpande bokföring själva men är inte tillräckligt stort för att ha egen ekonomichef har vi lösningen för dig. Vi hjälper exempelvis till att upprätta periodbokslut och bistår vid upprättandet av balans-, resultat- och likviditetsbudget.

Läs mer om controllertjänster

Deklarationer

Vi upprättar inkomstdeklarationer åt alla företagsformer och åt privatpersoner.

Läs mer om deklarationer

Bostadsrättsföreningar

Vi bistår med fullständig administrativ service för bostadsrättsföreningar inklusive hyresaviseringar.

Läs mer om bostadsrättsföreningar

Bolagsbildningar & avveckling

Vi bistår både i ditt företagandes startskede och när det är dags att avveckla. Vi bildar bolag direkt hos bolagsverket eller förmedlar ett lagerbolag. När det är dags att avveckla kan vi bistå med snabbavveckling eller förmedla en likvidator.

Läs mer om bolagsbildningar & avveckling

Skattekonsultationer och ekonomiska konsultationer

När du har funderingar om vilka alternativ som står till buds eller har andra bekymmer är du välkommen att höra av dig till oss. Om vi inte har rätt kompetens för dina frågor har vi goda kontakter med skattekonsulter och jurister som säkerställer en god servicenivå beträffande skattemässiga och juridiska frågeställningar.

Läs mer om skattekonsultationer och ekonomiska konsultationer