Bokslutsuppdrag

Det är grundläggande att ditt företag har en väl fungerande redovisning. Syftet med redovisningen är att ge dig information och beslutsunderlag för att du ska kunna fatta välgrundade beslut och utveckla din verksamhet.

En redovisningskonsult kan hjälpa dig med hela eller delar av ekonomiadministrationen. Uppdraget kan se olika ut och kan t.ex. omfatta löpande redovisning, avstämningar och löneberedning. Ett mer omfattande uppdrag kan även innefatta rådgivning, månadsrapportering, bokslut och årsredovisning. Du kan ta hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult för att höja kvaliteten på din redovisning och rapportering. Redovisningskonsulten arbetar nära dig och du får en snabb återkoppling som hjälper dig att agera i tid.

Reko lyfter kvaliteten

Det är du som företagare som är skyldig att följa lagar och regler som gäller för din verksamhet, också på redovisningsområdet. Det är mycket att hålla ordning på och det är viktigt att allt blir rätt. Du vill ju kunna följa hur verksamheten utvecklas i termer av omsättning, resultat och ställning samt kassaflöde. En auktoriserad redovisningskonsult är väl insatt i aktuella lagar och regler och kan därför hjälpa dig att uppfylla dina skyldigheter. En auktoriserad redovisningskonsult ska dessutom följa svensk standard för redovisningstjänster, Reko, vilket borgar för kvalitet.

Bokslutsrapport

Förtroendet för företagets redovisning stärks om redovisningstjänsterna utförs i enlighet med Reko. En auktoriserad redovisningskonsult, som biträtt dig med att upprätta ekonomiska rapporter eller en årsredovisning, kan lämna en bokslutsrapport som bekräftelse på att uppdraget har utförts enligt Reko.

Kontakta oss om du vill veta mer

Fyll i ditt namn och dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan.