Nyheter

RevisorsCentrum AB anställer ny auktoriserad revisor!

Vi har under en de senaste åren haft en god tillströmning av nya uppdrag samtidigt som befintliga kunder har växt och efterfrågar ytterligare tjänster. Detta tycker vi givetvis är mycket glädjande och vi tolkar det som ett bevis på att våra kunder uppskattar vårt arbete. Det gäller dock att vi har tillräckliga resurser för att kunna åta oss nya uppdrag och för att kunna erbjuda befintliga kunder en fortsatt bra service.

Vi har därför sett över vår organisation och har, som ett led i detta, anställt auktoriserad revisor Louise Ekström från och med den 1 september 2018. Louise kommer närmast från PWC i Skövde och har elva års erfarenhet från branschen.

Vi önskar Louise välkommen i gänget!